Malé obce vytvářejí velká města...

KIP-Smart Region Jižní Čechy sdružuje obce a města Jihočeského kraje s cílem vytvoření rovných podmínek spolupráce a rozvoje konceptu Smart v Jihočeském kraji.

KIP, Krajská inovační platforma, smart city, jihočeský kraj, jižní čechy, vít král,

Zajímáte se ve své obci nebo městě o koncept SMART?

Pár řádků o KIP-Smart Region Jižní Čechy

Krajská inovační platforma (dále „KIP“) Smart Region Jižní Čechy je sdružením obcí a měst v Jihočeském kraji.  Součástí KIP mohou být i jednotlivci a organizace, které se o oblast SMART aktivně zajímají.

Cílem vzájemné spolupráce je vytvoření rovných podmínek a prostředí pro udržitelný rozvoj obcí a měst v rámci konceptu SMART v Jihočeském kraji. 

KIP-Smart Region Jižní Čechy pracuje se strategickými dokumenty, kterými jsou zejména: Koncepce Smart Region Jižní Čechy (2020), Koncepce SMART cities (MMR 2021), Cíle udržitelného rozvoje OSN (2015) a další. Svou činností volně navazuje na činnost dřívější komise Smart region Jižní Čechy, která byla poradním orgánem Jihočeského kraje.

Spolupráce KIP-Smart Region JČ s obcemi a městy

Aktivity KIP

Komunikace a sdílení informací s obcemi a městy

Společná setkávání členů KIP

Komunikace s Krajským úřadem, ministerstvy a Vládou ČR

Tématické workshopy a přednášky s odbornou veřejností

Spolupráce na národní i mezinárodní úrovni

Novinky na webu, Facebooku a e-mailem

Aktivity členů KIP

Proaktivní přístup ke SMART aktivitám

Účast na společných setkáních, která se konají 3-4x ročně

Zakotvení SMART aktivit ve svých činnostech

Vzdělávání se, sdílení informací, návrhy na aktivity

Komunikace s veřejností o SMART aktivitách

Tvorba prostoru a financí pro funkční tým v rámci vlastních SMART aktivit

Naši partneři

Novinky ze KIP-Smart Region Jižní Čechy

  • Tématem dalšího vzdělávacího semináře pro obce a města bude energetika. Více informací zveřejníme brzy.
  • Dne 3.2.2022 se ve spolupráci s Jihočeských vědeckotechnickým parkem v Českých Budějovicích uskutečnil tématy ojedinělý celodenní seminář na téma „SMART řešení pro města, obce a regiony od strategie k implementaci“ v rámci projektu SMART Akcelerátor 2. Mezi vystupujícími budou zástupci ISFOR Institutu pro společnost 4.0 a JVTP. 
  • Novinky z oblasti SMART aktivit můžete sledovat i na našem Facebooku. Přejít na něj můžete kliknutím tady
  • Pro rok 2022 dále připravujeme témata seminářů, jimiž jsou např. již výše zmíněná energetika, dále základní digitalizace úřadu či financování projektů. A chybět nebude ani setkání zapojených obcí.

Chcete dostávat aktuální informace do svého e-mailu?

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU SMART NOVINEK

.

Tým KIP-Smart Region Jižní Čechy

stahování

VÍT KRÁL
předseda KIP

MARKÉTA HONZÍKOVÁ
místopředsedkyně KIP 

_MG_8674-2

ANDREA HONZOVÁ
místopředsedkyně KIP

Kontaktujte nás

cropped-KIP_logo_bila.png

KRAJSKÁ INOVAČNÍ PLATFORMA 
KIP-Smart Region Jižní Čechy

Zřízeno pod záštitou:
Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. (JVTP)
Lipová 1789/9, 
370 06 České Budějovice
IČ: 28080581, DIČ: CZ28080581

    JVTP_logo_RGB
    Logo Jč kraj